“Goede en inspirerende plekken voor iedereen. Ik bedenk en leid projecten op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en politiek. Niet bevreesd om buiten gebaande paden te treden, want een rechtvaardige stedenbouw kent geen blauwdruk. Dat is mensenwerk” - Jacqueline Tellinga, urban planner.

Order now!

Latest update Dec.18, 2020.