Honderdduizend woningen – 1994/1996

Decennialang geldt een jaarlijkse bouwproductie van 100.000 woningen als heilig streefgetal. Eerst om de woningnood op te heffen, vervolgens om de woningvoorraad op peil te houden. In de jaren negentig van de vorige eeuw start de Vinex-operatie met een verschuiving van de overheid naar de marktpartijen. Een zelfregulerend mechanisme moet het voortaan doen.

Via studieprogramma’s promoot het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in 1994 het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp onder de Vinex-gemeenten en hun ontwikkelaars.

In 1996 draagt het NAi de manifestatie met honderduizend nieuwe woningen van Adriaan Geuze voor als Nederlandse inzending voor de Architectuur Biennale in Venetië.

In NAi programma's wordt kennis gedeeld over verdichting, herstructurering en het ontwerp van uitbreidingsgebieden.

De opgave om honderdduizend woningen te bouwen wordt in 1996 verwerkt in honderdduizend houten huisjes in het Nederlands paviljoen tijdens de Architectuur Biennale in Venetië.