De Bouwfabriek – 2010/2014

Is er ruimte voor een stedenbouw met vele kleinschalige initiatieven? Stap voor stap?  Zonder een vastomlijnd stedenbouwkundig plan of welstand? Eigenlijk zoals onze steden vroeger groeiden. In De Bouwfabriek – een atelier midden in de wijk – is hiermee geëxperimenteerd. Bezoekers proberen hun ideeën uit in een werkmaquette. Iedereen mag meebouwen: aannemers, architecten, corporaties, ontwikkelaars, particulieren, maatschappelijke organisaties. De Bouwfabriek geeft ruimte aan groei zonder programmatische en architectonische eisen. Net als Homeruskwartier is De Bouwfabriek een voorloper voor de latere ontwikkelingen in Oosterwold.

Een strook van 1,5 kilometer biedt plek aan ‘stadspaleizen’, statige villa’s langs een hoofdweg. In praktijk raakt de strook gevuld met kleinere en middelgrote woningen. De stadspaleizen zijn starterspaleizen geworden.

Voor de Bouwfabriek zet Willem Jan Neutelings de bouwprincipes op een rijtje: de flat, hoek flat, herenhuis, hoek herenhuis, rijhuis, hoek rijhuis, en vrij huis. De bouwregels van de deze types zijn vastgelegd in kavelpaspoorten waarmee men vrijelijk aan de slag kan. In onderstaande plankaart zijn deze basisprincipes in de blokke K, L, M en N toegepast. Dit met de bedoeling om deze vorm van stedenbouw op grotere schaal toe te passen.