De Bouwfabriek – 2010/2014

Is er ruimte voor een stedenbouw voor vele kleinschalige initiatieven? Stap voor stap?  Zonder een vastomlijnd stedenbouwkundig plan of welstand? Eigenlijk zoals onze steden vroeger groeiden. In De Bouwfabriek – een atelier midden in de wijk – is hiermee geëxperimenteerd. Bezoekers probeerden hun ideeën uit in een werkmaquette. Iedereen mocht meebouwen: aannemers, architecten, corporaties, ontwikkelaars, particulieren, maatschappelijke organisaties. De Bouwfabriek geeft ruimte aan groei zonder programmatische en architectonische eisen.

Een strook van 1,5 kilometer biedt plek aan ‘stadspaleizen’, statige villa’s langs een hoofdweg. In praktijk raakte de strook gevuld met kleinere en middelgrote woningen voor de starters op de woningmarkt: starterspaleizen.

Voor de Bouwfabriek zet Willem Jan Neutelings de bouwprincipes op een rijtje: de flat, hoek flat, herenhuis, hoek herenhuis, rijhuis, hoek rijhuis, en vrij huis. De bouwregels van de deze types zijn vastgelegd in kavelpaspoorten waarmee men vrijelijk aan de slag kan. In onderstaande plankaart zijn deze basisprincipes in de blokke K, L, M en N toegepast in Almere Poort toegepast. Dit met de bedoeling om deze vorm van stedenbouw op grotere schaal elders in de gemeente toe te passen.