1.400 zelfbouwkavels, park, markt, buurtcentrum en meer – 2006/2015

Het Homeruskwartier is de grootste zelfbouwwijk uit de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Hier laten mensen zien hoe ze bouwen als ze de vrijheid krijgen. Hier geen gouden randjes maar een mishmash aan kavels. Ideeën uit Burgerlijke Stedenbouw en Heilige Huisjes zijn hier toegepast. Het Almeers gemeentebestuur,  in de persoon van wethouder Adri Duivesteijn, startte in 2006 met het programma IkbouwmijnhuisinAlmere. Na Homeruskwartier is de stap gezet naar Oosterwold met volledige stedenbouwkundige vrijheden.

Homeruskwartier 2009 en 2018, TopShot.nl

Corine Koole, ‘Rijd allen naar Almere, stap uit, houd je hand boven je ogen tegen de wind en het schelle polderlicht, en vind en begrijp de straten van Almeres Homerus en de ‘democatie van het zand’, zoals Jacqueline Tellinga het kwartier omschreef’.¹

¹Bron: De democratie van het zand, Zelf bouwen in het Homeruskwartier van Almere, auteur: Corine Koole, fotografie: Ralph Kämena, www.prometheusbertbakker.nl, ISBN 978 90 351 4092 9, 2014.

Via overzichtelijke brochures en kavelpaspoorten maken belangstellenden hun keuzes. Grote en kleine kavels voor hoge en lage, geschakelde en vrijstaande huizen. Voor elk wat wils. Eind 2007 is gestart met 350 kavels. Gevolgd in 2009 met een uitgifte van 300 kavels. Een klein team bracht deze tweede uitgifte in zes maanden tijd op de markt.  Download hier de kaart Homeruskwartier Oost (pdf). Dat was midden in de financiële crisis. De particulieren bouwden door, terwijl de ontwikkelaars stilvielen. Uiteindelijk wordt met de verschillende deeluitgiftes 1.400 kavels op de markt gebracht.

In 2015 behoorde de zelfbouwwijk Homeruskwartier tot de voorbeeldige inzendingen van de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het verkavelingsplan kent een grote diversiteit in bouwmogelijkheden. Zonder welstand. Het resultaat is een persoonlijke verzameling aan grachtenwoningen, rijtjeshuizen, meergeneratie woningen, tuinhuizen en bedrijfswoningen. Gebouwd door honderden zelfbewuste, 21e eeuwse ondernemende burgers. De kleinste woning is minder dan 50 m2, de grootste meer dan 1.000 m2. De investeringen variëren van 100.000 tot ruim 1,5 miljoen euro. Eenderde van het zelfbouwkavels is via de regeling ‘ikbouwbetaalbaar’ tot stand gekomen.

Onderstaande slideshow geeft een impressie van de totstandkoming van de wijk.

In het najaar van 2015 stelt het stadsbestuur de op dat moment nog resterende zelfbouwkavels beschikbaar voor ‘ikbouwvooreenander’. De particuliere kavels met ondernemersruimten in het centrumgebied worden geherprogrammeerd. De wijk van 100 ha kent in 2015 een positieve grex (grondexploitatie) en gaat 3.400 woningen tellen.