Landelijk Expertteam Woningbouw – 2010/heden

Het landelijk Expertteam Woningbouw adviseert gemeenten bij hun woningbouwplannen. Mijn belangstelling en expertise: hoe wordt een bouweconomie van onderop georganiseerd? Met een eerlijke kans voor een veelheid aan initiatieven en een mix aan opdrachtgeverschap. Een eerste Amsterdams experiment toont aan dat de wooncoöperatie via zelfbouw een betaalbaar en realistisch alternatief is. Vanuit het Expertteam ben ik inzetbaar om te adviseren over deze vorm van ontwikkelen. 

Zes maanden na een¬†bestuurlijk ‘go’ kan de grond in de verkoop zijn. Dat is snel in vergelijking met reguliere tender- en aanbestedingsprocedures.

Bezit de gemeente de grond niet zelf? Het Expertteam heeft de kennis hoe gemeenten hun bestemmingsplannen kunnen inzetten om gronden aan te wijzen voor een veelheid aan kleinschalige en een mix aan initiatieven. Lees hier de samenvatting -hoofdstuk 3 (pdf download).  Uiteraard staat voor gemeenten ook de klassieke manier open om afspraken te maken via privaatrechtelijke overeenkomsten (grondcontracten), anterieure overeenkomsten en convenanten. 

In 2019 start een viertal gemeenten met het Zelfbouwregister.

Met een Zelfbouwregister wordt de aard van belangstelling voor zelfbouwkavels pas echt inzichtelijk. Dus ook voor minder bekende woonvormen als wooncoöperaties, meergeneratiewonen, klein(er) wonen of ondernemerswoningen. Woonvormen waarvoor in de huidige verkavelings- en bestemmingsplannen weinig ruimte is. Met het inzichtelijk krijgen van de vraag kunnen afgestemde bestemmings- en verkavelingsplannen worden gemaakt. 

 

Uitzending EenVandaag 29 augustus, 2018, verslag: Caroline van den Heuvel, redactie: Henriette van Rijsingen (video opent in een nieuw venster).

Meer lezen