Metropolen in Zuidoost-Azië – 1997

In Europa weten we niet wat het is om in steden te leven waarvan de bevolking binnen één generatie verviervoudigt. Terwijl onze planning zich sterk maakt voor het behoud van open groene ruimten en de historische binnensteden, transformeren Aziatische metropolen zich sneller dan de Europese steden in de tijd van de industriële revolutie. De snelle omloop van gebouwen, de hoge grondprijzen en dichtheden gaan hand in hand met pragmatiek en financieel gewin.

Met een groep ontwerpers en onderzoekers worden in 1997 Hong Kong, Singapore, Hanoi, Kuala Lumpur en de Parel Rivier Delta bestudeerd. Het project Metropolen in Zuidoost-Azië wordt afgesloten met een symposium, de verslagen zijn gebundeld. In zoverre bekend is dit boekwerk niet opgenomen in openbare registers. Wel is hier de glossery uit de studiegids te downloaden.

Deelnemers: Cees Nagelkerke, Han Meyer, Bart Lootsma, Sjoerd Cusveller, Pauline Bremmer, Udo Garritzman, Tess Broekmans, Winka Dubbeldam, Don Murphy, Tom Frantzen, Irma van Oort, Jacob van Rijs, Mark Linneman, Dirk van den Heuvel, Frits van Dongen, Rein van Wylick, Mijntje Vervoort, Roemer van Toorn, Michelle Provoost, Arjen Oosterman.

Gerelateerde pagina's