Mijn eigen stukje Den Haag – 2012

Samen met het gemeentelijk team van Den Haag is gewerkt aan de uitgifte van zelfbouwkavels en kleinschalige opdrachtgeverschap. Voor vier locaties zijn verkavelingsplannen en verkoopvoorwaarden opgesteld. Dit betreft een buurtje in een Vinexwijk, een voormalig sportterrein, een voormalig bedrijventerrein, en een sloop/nieuwbouw project in een zogenaamde Vogelaarwijk.